Nederlands
  nl
English
  en
contact frequently asked questions
log in
VU
 
Disclaimer
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Studievereniging VIB en VU Boekhandel BV.
Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan het behouden van de actualiteit, volledigheid, correctheid en toegankelijkheid van de website blijft het mogelijk dat de inhoud van de website verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
VU Boekhandel BV en StudieverenigingVIB kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. VIB en VU Boekhandel BV zijn evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites en/of pagina's.
Via deze website kunnen e-mails verstuurd worden. Studievereniging VIB en VU Boekhandel BV kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of te laat ontvangen van deze e-mails. Indien u informatie op deze website aantreft waarvan u denkt dat die onjuist is, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via mijnstudievereniging@vuboekhandel.nl
Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van VIB en VU Boekhandel BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel VU Boekhandel BV selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. VIB en VU Boekhandel BV geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site worden door VIB en VU Boekhandel BV uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel VIB en VU Boekhandel BV zich tot het uiterste inspannen om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. VIB en VU Boekhandel BV aanvaarden in dat verband geen aansprakelijkheid.
delivery conditions privacy policy copyright disclaimer frequently asked questions contact
 
Welkom bij VIB